Przedszkole Stokrotka

Maria Szeszuła

W  dniach  od 01 marca do 31 marca 2016 roku trwa rekrutacja

do PrzedszkolaSTOKROTKA – Maria Szeszuła

w Nowym Mieście nad Wartą

na rok szkolny 2016/2017.

 

Załącznik do Zarządzenia nr 01/2016

Dyrektora Przedszkola STOKROTKA – Maria Szeszuła w Nowym Mieście nad Wartą

z dnia 29.01.2016 roku

 

 

 

Harmonogram czynności

w postępowaniu rekrutacyjnym oraz  postępowaniu uzupełniającym

 na rok szkolny 2016/17

do Przedszkola STOKROTKA – Maria Szeszuła w Nowym Mieście nad Wartą

 

 

 

Rodzaj czynności

Termin

w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin

w postępowaniu uzupełniającym

 

Złożenie wniosku o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

 

 

 

od 01.03.2016 r.

 

do 31.03.2016 r.

 

 

od 25.04.2016 r.

 

do 29.04.2016 r.

 

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 20t ust. 7 ustawy o systemie oświaty

 

 

 

 

od 01.04.2016 r.

 

do 06.04.2016 r.

 

 

 

od 02.05.2016 r.

 

do 05.05.2016 r.

 

 

Podanie do publicznej wiadomości

przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

 

 

 

14.04.2016 r.

 

 

19.05.2016 r.

 

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

 

 

od 15.04.2016 r.

do 20.04.2016 r.

 

od 20.05.2016 r.

do 24.05.2016 r.

 

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

 

 

 

22.04.2016 r.

 

 

27.05.2016 r.

 

 

Procedura odwoławcza

 

 

Rodzaj czynności

 

 

Termin

 

Złożenie przez rodzica kandydata wniosku do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

 

 

w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych

i kandydatów nieprzyjętych

 

Sporządzenie przez komisję rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

 

 

w terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku

 o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

 

Złożenie przez rodzica kandydata do dyrektora przedszkola odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

 

w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata

 

Rozpatrzenie przez dyrektora przedszkola odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

 

 

 

W terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania

 

 

 

Copyright © 2012 Przedszkole Stokrotka CMS by Quick.Cms